Historie zámku & prohlídky  • fotky zamku pred a po rekonstrukci
  • fotky zamku pred a po rekonstrukci
  • fotky zamku pred a po rekonstrukci
  • fotky zamku pred a po rekonstrukci
  • fotky zamku pred a po rekonstrukci
  • fotky zamku pred a po rekonstrukci
  • fotky zamku pred a po rekonstrukci
  • fotky zamku pred a po rekonstrukci
  • fotky zamku pred a po rekonstrukci
  • fotky zamku pred a po rekonstrukci


Historie zámkuPrvní písemná zmínka o Valči pochází z roku 1294, kdy v listině sepsané v Praze, Oldřich z Hradce odporučil své statky králi Václavovi v případě, že by zemřel bez dědiců. Mezi jeho moravskými statky je uvedena i Valeč (Waltz). Další písemná zmínka je až z orku 1365, kdy Valeč odstoupili její majitelé Jan a Jindřich z Meziříčí Markétě, vdově po Půtovi z Vildenberka. Koncem 14. století připadla Valeč markraběti Joštovi z rodu Lucemburků.

První písemná zmínka o tvrzi pochází z roku 1406, kdy Jošt daroval Valeč s tvrzí a dvorcem a dalším majetkem Mikuláši z Mochova. Po zničení starší tvrze ve druhé polovině 15. století ve Valči nějakou dobu panské sídlo nebylo. Zdejší zámek postavil před rokem1534 Smil Osovský z Doubravice, který roku 1531 valečské zboží získal od Jana z Pernštejna. Po Smilovi Osovském vlastnil Valeč jeho syn Burian a po roce 1567 (do Bílé hory) Vanečtí z Jemničky, za nichž nejspíš došlo k dalšímu zvelebování zámku. Stavební vývoj objektu v rozhodujících rysech patrně dokončili po třicetileté válce Březničtí z Náchoda.

Po roce 1785, za rodiny Hessů, ztratil valečský zámek svou rezidenční funkci a byl posléze upraven na kanceláře, byty úředníků a lihovar.

V roce 1850 Hessové prodali zámek Jiřímu baronu Sinovi. Roku 1882 se novým vlastníkem stal švechatský pivovarník Antonín Dreher. Za něho Dalešice s Valčí a Slavěticemi tvořily zvláštní statek, který byl v roce 1921 zapsán Československému státu. Jedním z výsledků první pozemkové reformy provedené v letech 1922-1927 bylo vytvoření zbytkového statku ve Valči. Po 1. světové válce koupil zámek pan Jaroslav Odehnal, legionář a starosta Sokola v Hrotovicích. Pan Odehnal adoptoval paní Jaroslavu Obrátilovou, která Valeč zdědila. Vdala se za pana Vladimíra Malíka v roce 1940.

Malíkovým byl zámek vyvlastněn v roce 1953, pak jej využívalo zemědělské družstvo. Mimo jiné jako sklad zeleniny a stáje. V roce 1973 začal místní národní výbor s rekonstrukcí, ta byla zastavena v roce 1989.

V roce 1991 byl zámek ve značně zdevastovaném stavu vrácen Malíkovým. Ti na jeho opravu neměli finanční prostředky, a proto se mnoho let snažili zámek prodat. To se podařilo roku 2008, kdy jej koupil Ing. Bronislav Vala a začal v roce 2011 s velkolepou a rozsáhlou rekonstrukcí zámku, přilehlého parku se dvěma rybníky a okolními historickými budovami (bývalé chlévy). Po dvou letech intenzívních oprav zničených budov byl zámek 22. 6. 2013 slavnostně otevřen.

Prohlídky zámkuVzhledem k tomu, že na zámku Valeč u Hrotovic probíhá celoroční provoz hotelového a kongresového komplexu, můžete si prohlídku rezervovat téměř kterýkoliv den během roku buď na recepci hotelu, telefonicky na čísle: 724 400 497 nebo na emailové adrese: recepce@hotel-valec.cz.


Minimální počet osob je 5.
děti, studenti, důchodci: 75,-Kč/os.
dospělí: 100,-Kč/os.
děti do 6-ti let: zdarma
(skupiny nad 15 osob: 85,-Kč/os.)

Fotografování při prohlídce: 50,-Kč.

Prohlídky zámku Valeč – termíny a časy:
leden – prosinec (kromě července a srpna) o víkendech a státních svátcích vždy v 11:00 a 14:00 hod.
červenec - srpen každý den 11:00 - 17:00 hod. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu.